Bygningsteknik

Projektering af et byggeprojekt kræver helt særlige kompetencer. Ingeniørfaglige, arkitektfaglige og entreprenørfaglige for blot at nævne nogle. Projketering af et byggeri deles ofte op i forskellige faser, hvor mange afhænger af de aktører, der deltager.


Præcist ligesom i salgsprocessen har den faglige projektering også behov for projektsupport - det kan jeg tilbyde. Jeg har ar bejdet med mange typer af bygge- og renoveringsprojekter. Jeg har været med i tilbudsgivningen og har stærke kompetencer udi digitale udbud. For yderligere CV oplysninger klik Linkedin Profil


Kontakt mig på ovenstående mail og telefon og lad os tage en snak.

»   Curabitur 
   V. Iben Raffnsøe, Valby Langgade 171, 2500 Valby, telefon 22257729, mail: iben@Raffnsoe.dk, cvr 35896376